Política de privacitat

En Alexandre Pàmies Mongay , amb DNI 38.817.326L, com representant legal de l’empresa Viatges Eurovacances S.A. , amb CIF A58217076 i amb domicili a Carrer Catalunya 12-18 de Granollers, d´ara en endavant l´ EMPRESA.

CERTIFICO que

  1. Que l´EMPRESA compleix amb la normativa actual de Protecció de dades(RGPD 679/2016)
  2. Que l´EMPRESA disposa de la corresponent documentació que es trova a disposició dels seus clients, proveïdors y usuaris.
  3. Que l´EMPRESA ha pres les mesures oportunes per salvaguardar totes les dades que tracta amb la seguretat corresponent.
  4. Que l´EMPRESA seguirà remetent correspondencia electrónica als seus clients i usuaris, mentre existeixi relació comercial entre les parts, mentre no s´expressi el contrari per l´interessat y sempre, atenent al consentiment exprés, fruit de l´interès legítim que uneix l´EMPRESA amb els seus cleints o usuaris: El contracte de prestació de serveis d´agència de viatges. Per tant, el client confirma y acepta expressament el tractament de les seves dades y l´enviament d´informació comercial. S´adverteix al client y usuari, que la negativa al consentiment de les seves dades, pot arribar a no fer posible la prestació dels servei contractat.
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?